Hotline: 0913 117 181

thiet ke web

Thiết kế web cho điện thoại di động

Thiết kế web cho cho điện thoại di động: website chạy trên điện thoại đi động đang dần được phát triển mạnh mẽ, với công nghệ lượt web PRGS và 3G như hiện tại, sẽ thuận tiện cho người sử dụng di động có thể lượt web một cách dễ dàng

Chức năng cơ bản

Thiết kế web cho điện thoại di động